SUPORT TÈCNIC

Triï l’eina de control remot perquè el nostre servei tècnic li proporcioni *asisténcia *tècnica per a resoldre els dubtes o problemes al més aviat possible.

Utilitats de control remot

Assistència remota

L’assistència informàtica remota consisteix en l’ajuda tècnica a distància per part d’un expert als usuaris, és a dir, a través del telèfon o del xat. Així, els clients amb contracte de manteniment que tinguin alguna incidència o vulguin resoldre algun dubte relacionat amb algun dels programes o de l’equip informàtic només hauran de posar-se en contacte amb nosaltres. Aquest tipus d’assistència només serà possible si la connexió a Internet que tingui l’empresa ho permet.

Aquesta garantia sol ser la indicada per a resoldre els problemes que sofreixin els equips informàtics o les incidències amb l’accés a la xarxa, els antivirus o el correu electrònic. També serveix per a resoldre els problemes relacionats amb la instal·lació, maneig o configuració de determinats programes o amb la còpia de seguretat de les aplicacions.

Còpies de seguretat

Mitjançant una connexió de manera remota, podem configurar una còpia de seguretat que els permeti guardar tota la informació que tinguin emmagatzemada en un equip. Les dades quedaran encriptats perquè altres persones no puguin accedir a ella. La grandària màxima de la còpia de seguretat pot variar en funció de la velocitat de connexió a internet o de la mena de manteniment contractat.

Assistència presencial

Consisteix en l’assistència “in situ” d’un tècnic. Si el problema o incidència que té l’equip o el dispositiu no aconsegueix resoldre’s de manera remota, llavors, un tècnic es desplaçarà fins a la direcció de l’empresa i li prestarà ajuda en persona.