Ens incorporem a la iniciativa Next Generation de la Unió Europea per potenciar la implantació de solucions digitals: pàgina web i presència a Internet, comerç electrònic i gestió de processos.

A partir del segon semestre del 2021, les pimes podran accedir als Fons Europeus Next Generation a través de les diferents ajudes presentades pel Govern d’Espanya al Pla de Digitalització de Pimes.

Categoria Lloc Web I Presència A Internet
Des de 1250€ (Primer Any 100% Subvencionable)

Manteniment i disseny de pàgines web.

Sense plantilles, sense dissenys prefixats, disseny web fet per professionals totalment a la mida de la imatge de la seva empresa i amb totes les seccions que necessiti. La seva web tindrà un disseny únic que el diferenciarà totalment dels seus competidors.

Categoria Comerç Electrònic
Des de 1250€ (Primer Any 100% Subvencionable)

Creació i manteniment de botigues i comerços ON-LINE.

Dissenys únics fets per professionals del sector. Botigues On-Line adaptats al tipus d’activitat de la vostra empresa, utilitzant l’última generació d’aplicacions per obtenir una rapidesa i funcionalitat que us aportarà més visites i millors puntuacions als cercadors.

Categoria Gestió de Processos
Des de 1650€ (Primer Any 100% Subvencionable)

Aplicacions de gestió: tallers de automoció, producció, botigues i comerços, constructores.

Programa de gestió integrat, abastant els processos de facturació i comptabilitat, incloent-hi la gestió d’estoc, clients i models oficials, liquidacions d’IVA, impost de societats.

Com obtenir l'ajuda?

  • Ser una petita empresa, microempresa o autònom (màxim 49 treballadors).
  • Estar registrat a Accelera Pime i realitzar el test digital.
  • No supereu el límit d’ajudes de petita quantia.
  • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
  • Estar en situació d’alta i tenir l’antiguitat mínima establerta per convocatòria.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.