MANTENIMENT INFORMÀTIC

Manteniment de servidors, equips informàtics

Administració de servidores, instal·lació de xarxes, auditories tecnològiques, distribució i instal·lació de software. Disposem d’eines de Suport Remot per solucionar la seva incidència el més aviat possible, sense necessitat de desplaçar-nos.